Star Childrens Hospital

Address:

H. No. 4-101,Saraswathinagar, Railway Station Road

City:

Karimnagar

State:

Telangana

Phone:

0878-2222277/88