PPK HOSPITAL

Address:

Main Road, Marthandam

City:

Kanyakumari

State:

TAMIL NADU

Phone:

04651-273245/27255