Lakshya Hospital

Address:

128/1006, 'y' Block, Kidwai Nagar

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

0512-2634916