Kamla Nagar Hospital

Address:

Plot A, Pal Rink Road

City:

Jodhpur

State:

RAJASTHAN

Phone:

0291-2753466/477