Bone & Joint Hospital & Research Centre Pvt. Ltd.

Address:

3, Shyam Nagar, Pal link Road, Near Radha Krishna Temple

City:

Jodhpur

State:

RAJASTHAN

Phone:

0291-2110000