Prem Sukh Hospital

Address:

23/18, P.D. Tandon Marg, Laxman Chowk, Hindu Nationation( H.N.I.C)

City:

Dehradun

State:

UTTARKHAND

Phone:

0135-2623775