Loka Rakshaka Hospital

Address:

Thevalakkara P.O

City:

Kollam

State:

KERALA

Phone:

2873694, 93, 2044