Karkala Nursing Home

Address:

Main Road Karakala

City:

Karkala

State:

KARNATAKA

Phone:

230446/232556