P P M Medical Centre

Address:

#127/194, W-1, Saket Nagar

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

2601400 , 2601444