J.P. Eye Hospital

Address:

B-14, Lal Kothi Shopping Centre

City:

Jaipur

State:

RAJASTHAN

Phone:

2742525 , 2741166