Ghai Hospital

Address:

Plot No.29

City:

Faridabad

State:

HARYANA

Phone:

2283522 , 2288698