Laxmi Devi Kishanchand Memorial Hospital

Address:

Ratan Lal Nagar Ratan Lal Nagar Lucknow - 208022 Dist: Kanpur State: Uttar Pradesh

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

STD(0512) Tel: 2280370 2280478 Fax: 2280706