Krishna Hospital

Address:

Vijayanand, Plot No:5, 740/2, A-Ward, Near Sambhuji Nagar, Kolhapur, Maharashtra - 416012

City:

Kolhapur

State:

MAHARASHTRA

Phone:

STD : 0231 Ph No : 2326622 2324500