Life Tron Hospital

Address:

Plot No.:O/PR-2, Sect-O, Awas Vikas, Keshavpuram, Kanpur, Dist:Kanpur Nagar, State:Uttar Pradesh - 208016

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

STD (0512) 2150135, 2502908 FAX : 2502900