Shah Hospital

Address:

N.H.-65,

City:

Kaithal

State:

HARYANA

Phone:

01746-223234/224002