Shri Sardar Patel Hospital

Address:

Rambang, Maninagar

City:

Ahmedabad

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

079-25431573, 25430540