Shah Hospital

Address:

21/ Shantinagar, Ashram Road, Vadaj, Ahmedabad

City:

Ahmedabad

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

9173914050, 9426750179, 9879782058