P.N.Desai Eye Hospital

Address:

4, L.K.Society, B/H Sunset Raw House, Gurukul Road, Memnagar, Ahmedabad-52

City:

Ahmedabad

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

079-27481611,27482571/9824023286 DR MAHESH