Kanoriya Hospital & reserch centre

Address:

Bhat Gam, Gandhinagar

City:

Ahmedabad

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

23969274/23969290