Please select your state and city to view the hospital list

List Of Cashless Hospital of Network For- Kanpur, UTTAR PRADESH

1

Abhishek Hospital

C-12, New Azad Ngr, Kalyanpur,

Ph:0512- 2573232 / 2573334

2

ABHISHEK HOSPITAL(KANPU R)

C-12 ; New Azad Nagar ; Opp. Thaha Kalyanpur

Ph:2573232 / 2570565

3

AKSHI EYE CARE CENTRE

2/344-A, Azad Nagar, Kanpur

Ph:2561161 / 2561833

4

BHARGAVA MEDICAL & TRAUMA CENTRE

30 E, '0' Block, Kidwai Nagar,

Ph:2600580

5

CHANDNI HOSPITAL

9/60, Arya Nagar Near Benajhaber Police Chowki Kanpur

Ph:2551185 / 2551885/25 25127/2541 993