B.P.JAIN HOSPITAL(SRI SANKAR HEALTH CENTRE)

Address:

No. 6, Gokulam Colony, Anna Salai Pammal

City:

Chennai

State:

TAMIL NADU

Phone:

PH-044- 22485340,F AX- 22483679