DEEPAK CLINIC -N- NURSING HOME

Address:

Plot Number 84(D.C) , Saheed Nagar, Bhubaneshwar

City:

Bhubaneswar

State:

ODISHA

Phone:

2547420 / 2547620