AYUSH HOSPITAL & TRAUMA CARE (P) LTD.

Address:

Plot No. 13 / 14, Bhoi Nagar, Acharya Vihar Bhubaneswar

City:

Bhubaneswar

State:

ODISHA

Phone:

7111100 / 7111199