Ujjain Heart Hospital Centre & Intensive Care Unit**

Address:

87 Vikram Marg Tower Chowk Ujjain, Madhya Pradesh 456010

City:

MADHAV NAGAR

State:

MADHYA PRADESH

Phone:

2514651