Amri Hospital

Address:

Plot No. #1, Beside Satya Sai Enclave, Khandagiri Bhubaneshwar, Orissa 751030

City:

KHANDAGIRI

State:

ODISHA

Phone:

9831741088