Adyar P.M. Hospitals & Research Centre (P) Ltd.

Address:

No. 58, L.B. Road, Adyar Chennai, Tamil Nadu 600020

City:

Chennai

State:

TAMIL NADU

Phone:

24412000