Kartar Clinic & Nursing Home**

Address:

Bhagta Bhai Ka, Village Bhagta Bhai Ka, Punjab 151206

City:

BHATINDA

State:

PUNJAB

Phone:

257753