Citi Orthopaedic Centre

Address:

#32-6-18A, Sikha Mani Centre, Prajasakthi Nagar, Vijayawada Dist: Krishna; State: Andhra Pradesh

City:

Vijayawada

State:

ANDHRA PRADESH

Phone:

6664999,000000