Magadh Hospital

Address:

RAJENDRA NAGAR, ROAD NO.2B, Manjummel

City:

Patna

State:

BIHAR

Phone:

0612 2691515 /2691515 / 2691500 / 2690046 / 269004