Dake Hospital

Address:

1ST FLOOR JUWEKAR COMPLEX , , URAN KARANJA ROAD

City:

Navi Mumbai

State:

MAHARASHTRA

Phone:

022 - 27224488