Dr Thakur Hospital

Address:

VIDHYA BHAVAN, 121. SHIVAJI PARK, DADAR , MUMBAI

City:

Mumbai

State:

MAHARASHTRA

Phone:

022-24451921 / 24475174