DR. SAVLA'S POLYCLINIC AND NURSING HOME

Address:

B/6-7, Dharmodaya,,Opp Abhyudaya Bank,,Ghatkopar(W)

City:

Mumbai

State:

MAHARASHTRA

Phone:

25131771 / 25164899 / 25117272