Srinivasa Orthopaedic Hospital

Address:

H.NO:18-23/A, SIVAJINAGAR

City:

Medak

State:

Telangana

Phone:

08457-221351 / 9652639388