Kamadakinkar Memorial ISAP Hospital ( Managed by Glocal Health Care System Ltd, Khargram)

Address:

Plot no. 1079, KH no. 4337, JL no. 085, Mouza Nagar, Vill & PO – Nagar, P.S. – Khargram, Khargram - 742159, Dist: Murshidabad, West Bengal

City:

Khargram

State:

WEST BENGAL

Phone:

279050,000000