Priya Hospital

Address:

D-25 BARRA WORLD BANK

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

0512 - 2682020 / 2682030