Khairabad Eye Hospital

Address:

SWAROOP NAGAR

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

0512 - 3292447 / 2525221