Dwivedi Hospital

Address:

117/H-2/168 A, PANDU NAGAR

City:

Kanpur

State:

UTTAR PRADESH

Phone:

0512 - 2234666-67