St. Josephs Hospital

Address:

Karuvan Chal Po., Kannur, 670571

City:

Kannur

State:

KERALA

Phone:

2245203,000000