Ashoka Hospital

Address:

SOUTH BAZAR

City:

Kannur

State:

KERALA

Phone:

0497 - 2704580 / 2711920 / 2704688