Lister Hospital

Address:

OPP/ CSI CHURCH, MAIN ROAD, MARTHANDAM, Kanniyakumari

City:

Kanniyakumari

State:

TAMIL NADU

Phone:

4651-205152/ 7373005500