Balaji Medicare Hospital

Address:

132-A ASHOK NAGAR, BASTI SHAIK ROAD

City:

Jalandhar

State:

PUNJAB

Phone:

0181 - 2206395