Shah Hospital

Address:

KE-3, KABIR MARG, BANI PARK, JAIPUR

City:

Jaipur

State:

RAJASTHAN

Phone:

0141 - 2203914 / 1023 / 1446