Akshaya Care Multispeciality Hospital

Address:

11-3-267/13, MADHURA NAGAR, SRINIVASA NAGAR, PARSIGUTTA, SEC-BAD

City:

Hyderabad

State:

Telangana

Phone:

40-27650007