Dr Bc Roy Hospital

Address:

BANBISHNUPUR, BALUGHATA, HALDIA

City:

Haldia

State:

WEST BENGAL

Phone:

03224 - 269053 / 269048