Kalinga Hospital Ltd

Address:

CHANDRASHEKARPUR BHUBANESHWAR

City:

Bhubaneswar

State:

ODISHA

Phone:

0674 - 2300570