Emergency Medical Care Hospital

Address:

SHAKTI NAGAR, INSIDE LAHORI GATE, SHAKTI NAGAR,

City:

Amritsar

State:

PUNJAB

Phone:

0183 - 2549300 / 2549400 / 6535806