KAMINENI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES & HOSPITAL - NARKETPALLY

Address:

SREEPURAM, NARKETPALLY, DIST. NALGONDA

City:

NARKETPALLY

State:

ANDHRA PRADESH

Phone:

[08682]304500