PADMAVATHI HOSPITAL - Karimnagar

Address:

House No.3-1-293,Christian Colony

City:

KARIM NAGAR

State:

ANDHRA PRADESH

Phone:

[0878]2261736