CENTRAL MEDICAL CENTRE ( C . M . C. ) - Hisar

Address:

Near Dabra Chowk, Delhi Road

City:

HISAR

State:

HARYANA

Phone:

[01662]237476 / 226720 / 327160