Adarsha Hospital(Unit of Adarsha Shathavahana Medicare Pvt. Ltd.)

Address:

2-8-85 Beside Padmanayaka Kalyanamandapam Mukarampura Karim Nagar 505001

City:

Karim Nagar

State:

TELANGANA